Јавна набавка – рачунари, клима уређаји, тонери и рачунарска и биро опрема