Основна школа „Светозар Милетић“ Врбас  постоји од 01. септембра 1951. године иако је у историјском архиву забележено да је образовање на овим просторима постојало и много раније. Школска зграда адаптирана је изградњом 1988. године. Површина школске зграде је око 4100 метара квадратних, што укупно са фискултурном салом износи 5625 метара квадратних. Школски живот функционише у две смене – малој (ученици од првог до четвртог разреда) и великој (ђаци од петог до осмог разреда) – које се месечно мењају пре и после подне.

На територији Прве месне заједнице која броји више од 10 хиљада становника, школу у текућој школској години похађа 661 ученик рапоређених у 28 одељења. Школска библиотека броји више од 12 хиљада наслова, а настава у великој смени кабинетског је типа, док су ученици у разредној настави распоређени у својим учионицама опремљеним савременим наставним средствима.

Школски простор опремљен је најбржом бежичном интернет мрежом, а наставна средства добијена националном обуком „2000 дигиталних учионица“ допринела су да наши запослени увек иду у корак са модерним тенденцијама школства 21. века.

Захваљујући ангажованости и безрезервној подршци нашим ђацима, као највећа образовно-васпитна установа на територији општине Врбас и шире, нижемо бројне успехе на свим нивоима такмичења.

Настава је организована на српском језику. Специфичност рада школе је организовање наставе са елементима националне културе кроз неговање русинског и мађарског матерњег језика. Пратећи хумане вредности, квалитетан рад одељењских старешина, техничког особља и наставника одражава се на успешност и одржање квалитета наставног процеса.