Основна школа „Светозар Милетић“ Врбас  постоји од 01. септембра 1951. године иако је у историјском архиву забележено да је образовање на овим просторима постојало и много раније. Школска зграда адаптирана је доградњом 1988. године.
Највећа реконструкција школе трајала је 18 месеци, у периоду од 1. 9. 2021. до 15. 3. 2023, када је школа свечано отворена. Пројектом енергетске ефикасности Конфедерација Швајцарске комплетно је реконструисала школу. Добили смо савремен, ушушкан простор, нови систем грејања на гасно постројење, комплетну алу и пе-ве-це столарију, противпожарни систем у складу са најсавременијим стандардима, опшивку целог крова, замену постојећих електроинсталација, нову хидрантну мрежу, противпожарне степенице, као и комплетну замену старог плафона.
Површина школске зграде је око 4100 метара квадратних, што укупно са фискултурном салом износи 5625 метара квадратних. Школски живот функционише у две смене – малој (ученици од првог до четвртог разреда) и великој (ђаци од петог до осмог разреда) – које се недељно мењају пре и после подне.
На територији Прве месне заједнице која броји више од 10 хиљада становника, школу у текућој школској години похађа 635 ученика рапоређених у 27 одељења. Школска библиотека броји више од 12 хиљада наслова, а настава у великој смени кабинетског је типа, док су ученици у разредној настави распоређени у својим учионицама опремљеним савременим наставним средствима.

Школски простор опремљен је најбржом бежичном интернет мрежом, а наставна средства добијена националном обуком „2000 дигиталних учионица“ допринела су да наши запослени увек иду у корак са модерним тенденцијама школства 21. века.

Захваљујући ангажованости и безрезервној подршци нашим ђацима, као највећа образовно-васпитна установа на територији општине Врбас и шире, нижемо бројне успехе на свим нивоима такмичења.

Настава је организована на српском језику. Специфичност рада школе је организовање наставе са елементима националне културе кроз неговање русинског и мађарског матерњег језика. Пратећи хумане вредности, квалитетан рад одељењских старешина, техничког особља и наставника одражава се на успешност и одржање квалитета наставног процеса.