Назив већа
Име и презиме руководиоца
Стручно веће за српски језик
Наташа Бојић
Стручно веће за математику
Станислава Кузманов
Стручно веће наставника страног језика
Данијела Медојевић
Стручно веће за историју и географију
Наташа Зечевић
Стручно веће природних наука (хемија, биологија)
Ивана Ускоковић
Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања
Станко Зечевић
Стручно веће наставника технике и технологије, информатике и физике
Александра Димитров
Стручно веће наставника Уметности /музичка и ликовна/ Душица Радивојков
Стручно веће за разредну наставу
Ливија Шево