Разредна већа Председник
Први разред Татјана Полдрухи
Други разред Маријана Симикић
Трећи разред Ружица Марковић
Четврти разред Јасмина Ристић
Пети разред Маријана Петричевић
Шести разред Мира Дедеић
Седми разред Бранко Радановић
Осми разред Наташа Бојић
СТРУЧНА ВЕЋА
Српски језик Маријана Жеребни
Математика Влаховић Тијана
Страни језик Јелена Марјанац
Историја и географија Зечевић Наташа
Природне науке (хемија, биологија) Магдалена Делибашић
Физичко и здравствено васпитање Недељко Стрибер
Техника и технологија, информатика и физика Милош Лучић
Уметности /музичка и ликовна/ Душица Радивојков
Стручно веће за разредну наставу Љубинка Сремачки
Директор школе Славиша Лубурић
Педагог школе Снежана Косић
Психолог школе Вања Јаничић