Српски језик Маријана Жеребни
Математика Бранко Радановић
Страни језик Јелена Марјанац
Историја и географија Мира Дедеић
Природне науке (хемија, биологија) Магдалена Делибашић
Физичко и здравствено васпитање Недељко Стрибер
Техника и технологија, информатика и физика Никола Поповић
Уметности /музичка и ликовна/ Душица Радивојков
Стручно веће за разредну наставу Ливија Шево
Директор школе Славиша Лубурић
Педагог школе Снежана Косић
Психолог школе Вања Јаничић