Назив већа
Име и презиме руководиоца
Стручно веће за српски језик
Љепосава Кривокапић
Стручно веће за математику
Влаховић Тијана
Стручно веће наставника страног језика
Дејана Николић
Стручно веће за историју и географију
Срђан Радојчић
Стручно веће природних наука (хемија, биологија)
Јасмина Шијачки
Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања
Станко Зечевић
Стручно веће наставника технике и технологије, информатике и физике
Бојан Мартиновић
Стручно веће наставника Уметности /музичка и ликовна/ Шушулић Петар
Стручно веће за разредну наставу
Маџгаљ Ливија