Распоред звоњења

П Р В А    С М Е Н А
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ШКОЛСКЕ 2020/2021.
  ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
ПРВИ / ДРУГИ / ТРЕЋИ / ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ГРУПА А
ОШ ПРВИ ЦИКЛУС - ЧАС ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА
1. 07:30 – 08:00
2. 08:05 – 08:35
ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА
3. 08:50 – 09:20
4. 09:25 – 09:55
ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 35 МИНУТА
  ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
ПРВИ / ДРУГИ / ТРЕЋИ / ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ГРУПА Б
1. 10:15 – 10:45
2. 10:50 – 11:20
ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА
3. 11:35 – 12:05
Д Р У Г А    С М Е Н А
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ШКОЛСКЕ 2020/2021.
  ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
ПЕТИ / ШЕСТИ / СЕДМИ / ОСМИ РАЗРЕД – ГРУПА А и ГРУПА Б
ОШ ДРУГИ ЦИКЛУС - ЧАС ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА
1. 13:15 – 13:45
2. 13:50 – 14:20
ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА
3. 14:35 – 15:05
4. 15:10 – 15:40
5. 15:45 – 16:15
6. 16:20 – 16:50