31. мај 2020.

Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика

Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих. Завршни испит се […]
30. мај 2020.

Видео упутство за коришћење обрасца 41

Видео упутство за коришћење обрасца 41 – идентификационе налепнице за потребе пробног испита и завршног испита доступно је на линку: https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EUW-ziCuyZNGt6aMpKJJyvIBRAZI0-4I6jmlKmSaaWEDhQ?e=73LW6P