Видео упутство за коришћење обрасца 41

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину
30. мај 2020.
Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика
31. мај 2020.