Јавна набавка – рачунари, клима уређаји, тонери и рачунарска и биро опрема
6. фебруар 2020.
Одлука о прекиду образовно васпитног рада
11. фебруар 2020.