Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци интерактивне табле са пројектором