Записник о отварању понуда за набавку услуга и одржавање рачунарске опреме