Одлука о додели уговора добара – Електирчна енергија за потпуно снабдевање (0931000)