У Основној школи „Светозар Милетић“ настава се одвија несметано

Дечја недеља
2. октобар 2020.
Поштовани родитељи,
4. октобар 2020.