У Основној школи „Светозар Милетић“ настава се одвија несметано

Дечја недеља
2. октобра 2020.
Поштовани родитељи,
4. октобра 2020.