У Основној школи „Светозар Милетић“ настава се одвија несметано