Породица Васиљевић поклонила електричне оргуље-клавир
30. септембар 2020.
У Основној школи „Светозар Милетић“ настава се одвија несметано
3. октобар 2020.