У Основној школи „Светозар Милетић“ настава се одвија несметано
3. октобар 2020.
Продужени боравак
5. октобар 2020.