31. maja 2020.

Uputstvo za učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika

Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji se uređuje obrazovanje odraslih.Završni ispit se polaže […]
30. maja 2020.

Video uputstvo za korišćenje obrasca 41

Video uputstvo za korišćenje obrasca 41 – identifikacione nalepnice za potrebe probnog ispita i završnog ispita dostupno je na linku:https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EUW-ziCuyZNGt6aMpKJJyvIBRAZI0-4I6jmlKmSaaWEDhQ?e=73LW6P