Обележавање Међународног дана толеранције

И ко игра, зло не мисли
13. новембар 2023.
Обележавање јубилеја русинског језика образовања и писмености
18. новембар 2023.