Предавање о пубертету
13. новембар 2023.
Обележавање Међународног дана толеранције
15. новембар 2023.