Уручене нагреде у Дому здравља “Вељко Влаховић“

Награде за шест ученика на конкурсу Савета за здравље општине Врбас
25. мај 2022.
Мирослава Колошњаи прва на Републичком из русинског језике
29. мај 2022.