Награде за шест ученика на конкурсу Савета за здравље општине Врбас