Три прве награде Црвеног крста Уни, Немањи и Милошу

Прво место за Сару и Мирославу
2. април 2022.
ОШ “Светозар Милетић“ у пилот пројекту међународног истраживања
7. април 2022.