ОШ “Светозар Милетић“ у пилот пројекту међународног истраживања