Реконструкција ОШ „Светозар Милетић“ – Настава у суседној ССШ „4. јули“

Нови зид
29. август 2021.
Обавештење о почетку нове школске године
30. август 2021.