Реконструкција ОШ „Светозар Милетић“ – Настава у суседној ССШ „4. јули“