Обавештење о почетку нове школске године

Реконструкција ОШ „Светозар Милетић“ – Настава у суседној ССШ „4. јули“
30. август 2021.
Почиње реконструкција ОШ „Светозар Милетић“
31. август 2021.