Василиса Карабасил похваљена за свој рад

Родитељи 2-3 разреда донирали батерију за топлу воду
5. септембар 2020.
Породица Васиљевић поклонила електричне оргуље-клавир
30. септембар 2020.