Родитељи 2-3 разреда донирали батерију за топлу воду

Извођачима радова представљен пројекат уређења школа и вртића
3. септембар 2020.
Василиса Карабасил похваљена за свој рад
29. септембар 2020.