Родитељи 2-3 разреда донирали батерију за топлу воду