Ученици другог разреда за Јована Панајотова 15.10.2020. год.