ТИМОВИ И ЧЛАНОВИ ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОД.

1.ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Вања Јаничић, психолошкиња/координаторка
Снежана Косић, педагошкиња
Маријана Симикић, наст. разредне наставе
Душица Радивојков, наставница музичке културе
Наташа Зечевић, наст. историје

 

2.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Педагог, Снежана Косић-координатор
Психолог/ наставник грађанског васпитања, Вања Јаничић
Одељењски старешина 8-2, Јелена Марјанац
Одељењски старешина 8-3, Александра Димитров
Одељењски старешина 8-4, Наталија Галовић

ПРОШИРЕНИ САСТАВ

Одељењски старешина 7-1, Данијела Медојевић
Одељењски старешина 7-2 Душица Радивојков
Одељењски старешина 7-3, Мирослава Вуковић
Одељењски старешина 7-4, Јелена Обрадовић
Наставник информатике, Бојан Мартиновић
Наставник ликовне културе, Петар Шушулић

 

3.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОД НАСИЉА

Славиша Лубурић, директор школе
Милка Туровић, секретар школе
Вања Јаничић, психолошкиња/координаторка
Снежана Косић, педагошкиња
Нада Ћетковић, представник локалне заједнице
Наташа Бојић, наст. српског језика/координаторка Вршњачког тима
Полдрухи Татјана, проф.разредне наставе
Александра Димитров, проф. ТИО
Валентина Продановић, представник родитеља
Милена Ковачев, представник Ученичког парламента

 

4.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Славиша Лубурић, директор
Вања Јаничић, психолог и члан тима за ШРП
Снежана Косић, педагог и члан тима за ШРП-координатор
Јасмина Тадић, проф. предметне наставе
Ливија Шево, проф. разр.наставе
Тијана Алексић, представник родитеља
Јасмина Ристић, проф. разр наставe
Јелена Мандић, представник Ученичког парламента

 

5.ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Педагог, Снежана Косић
Психолог, Вања Јаничић
Радановић Бранко, проф. предметне наставе
Тијана Влаховић, проф. предметне наставе
Љубинка Сремачки, проф. разредне наставе
Јелена Бајагић, проф. разредне наставе-координатор

 

6.ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Славиша Лубурић, директор школе
Ивана Ускоковић, проф. предметне наставе-координатор
Марина Перовић, проф. разредне наставе
Маријана Симикић, проф. разредне наставе
Јелена Марјанац, проф. предметне наставе
Јелена Обрадовић, проф. предметне наставе

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Име и презиме Занимање Представник
Славиша Лубурић Професор српског језика и књижевности

Директор

Школе
Јулијана Динуловић Професор разредне наставе-координатор Школе
Нада Ћетковић Службеник Локалне заједнице
Вања Јаничић Психолог Школе
Снежана Косић Педагог Школе
Тибор Тот Професор физичког  васпитања Школе
Милосава Шуваков Наставник разр. наставе Школе
Гордана Прокин Службеник Родитеља
Александра Игњатовић Ученик Ученика

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив Председник
Први разред Ливија Шево
Други разред Жељка Сабо
Трећи разред Татјана Полдрухи-координатор
Четврти разред Ангелина Кривокапић
Пети разред Даница Парошки
Шести разред Јасмина Тадић
Седми разред Мирослава Вуковић
Осми разред Јелена Марјанац
Педагог школе Снежана Косић
Психолог школе Вања Јаничић