ТИМОВИ ШКОЛСКЕ 2022/2023.

 

Тима за инклузивно образовање

Вања Јаничић, психолошкиња/координаторка Школског тима
Снежана Косић, педагошкиња
Маријана Симикић, наст. разредне наставе
Наталија Галовић, наставница српског језика
Наташа Зечевић, наст. историје

 

Тим за професионални развој

1.педагог, Снежана Косић-координатор
2.психолог, Вања Јаничић
3.одељењски старешина 8-1, Данијела Медојевић
4.одељењски старешина 8-2, Душица Радивојков
5.одељењски старешина 8-3, Мирослава Вуковић
6.одељењски старешина 8-4, Јелена Обрадовић

 

ПРОШИРЕНИ САСТАВ:

1.одељењски старешина 7-1, Јасмина Тадић
2.одељењски старешина 7-2 Тијана Влаховић
3.одељењски старешина 7-3, Ивана Ускоковић
4.одељењски старешина 7-4, Наташа Бојић
5.наставник информатике, Милош Лучић
6.наставник ликовне културе, Нада Штрбац

 

Чланови тима заштите ученика и ученица од насиља

1.Славиша Лубурић, директор школе
2.Милка Туровић Вуковић, секретар школе
3.Вања Јаничић, психолошкиња/координаторка
4.Снежана Косић, педагошкиња
5.Татјана Копривица, представник локалне заједнице
6.Маријана Жеребни, наст. српског језика/координаторка Вршњачког тима
7.Љубинка Сремачки, проф.разредне наставе
8.Александра Димитров, проф. ТиТ
9.Горан Келеман, представник родитеља
10.Милена Ковачев, 8-2, представник Ученичког парламента
11.Јулијан Миклош, 8-2, представник Вршњачког тима

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1.Славиша Лубурић, директор
2.Вања Јаничић , психолог и члан тима за ШРП
3.Снежана Косић, педагог и члан тима за ШРП-координатор
4.Магдалена Делибашић, проф. предметне наставе
5.Марина Перовић, проф.разр. наставе
6.Мирјана Миланов, представник родитеља
7.Јасмина Ристић, проф.разр .наставe
8.Анђела Васиљевић, 8-7, представник Ученичког парламента

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

Име и презиме Занимање Представник
Славиша Лубурић Проф. српског језика и књижевности

Директор

Школе
Јулијана Динуловић Проф. разредне наставе-координатор Школе
Нада Ћетковић службеник Локалне заједнице
Вања Јаничић Психолог Школе
Снежана Косић Педагог Школе
Ивана Ускоковић Наставник биологије

председник стручног актива

Школе
Сузана Роћеновић Наставник разр. наставе Школе
Гордана Прокин службеник Родитеља
Нина Пиварски Ученик 7-1 Ученика

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

Стручни актив Председник
Први разред Слободанка Миловић
Други разред Јулијана Динуловић
Трећи разред Љубинка Сремачки
Четврти разред Милосава Шуваков
Пети разред Станко Зечевић
Шести разред Соња Нинковић
Седми разред Ивана Ускоковић
Осми разред Јелена Обрадовић, координатор
Педагог школе Снежана Косић
Психолог школе Вања Јаничић

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

1.педагог, Снежана Косић
2.психолог, Вања Јаничић
3.Наташа Бојић, проф. предметне наставе
4.Димитров Александра, проф. предметне наставе
5.Динуловић Јулијана, проф. разредне наставе
6.Јелена Бајагић, проф. разредне наставе-координатор

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1.Славиша Лубурић, директор школе
2.Ивана Ускоковић,проф. предметне наставе
3.Марина Перовић, проф.предметне наставе-координатор
4.Маријана Симикић, проф.разредне наставе
5.Јелена Марјанац, проф.предметне наставе
6.Јелена Обрадовић, проф.предметне наставе