Реконструкција школе

Школа коју волимо након 34 године дочекала је свој препород – реконструкцију којом ће добити ново рухо и квалитетне услове за боравак и рад ученика и запослених.

У школској 2021/2022. години наставу реализујемо у објекту ССШ „4. јули“ у Врбасу у поподневној смени, до завршетка радова.

 

РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ

Због грађевинских радова, Секретаријат школе и служба рачуноводства раде у измењеним условима без могућности пријема странака.

Добијање потврди или било која врста информација, питања, предлога омогућена је ИСКЉУЧИВО путем мејла ossmv021@gmail.com или контакт форме коју попуњавате кликом …ОВДЕ

Неопходно је да наведете која врста потврде или захтева Вам је неопходна (име и презиме ученика, разред и одељење, име родитеља) и контакт телефон како би све било реализовано у најкраћем року.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Педагошко-психолошка служба ради у оквиру наставе у канцеларији ССШ „4. јули“ од 13.30 до 19.15 часова пратећи све време наставни процес дајући сву подршку ученицима и наставном особљу.