Разредна настава

   

Разред - одељење

Име и презиме наставника

1-1

Ливија Шево

1-2

Јулијана Динуловић

1-3

Ружица Марковић

2-1

Жељка Сабо

2-2

Раденко Митрић

2-3

Љубинка Сремачки

3-1

Милосава Шуваков

3-2

Јелена Бајагић

3-3

Татјана Полдрухи

4-1

Ангелина Кривокапић

4-2

Слободанка Миловић

4-3

Маријана Симикић

4-4

Јасмина Ристић

Продужени боравак

Маријана Човић

Продужени боравак

Сузана Роћеновић