Разред Одељење

Одељењски старешина

I 1. Шуваков Милосава
2. Бајагић Јелена
3. Полдрухи Татјана
II 1. Кривокапић Ангелина
2. Миловић Слободанка
3. Симикић Маријана
III 1. Маџгаљ Ливија
2.  Динуловић Јулијана
3.  Марковић Ружица
IV 1. Ристић Јасмина
2. Милан Искрин
3.  Сремачки Љубинка

Продужени боравак: Роћеновић Сузана и Тања Бркић