Р О ОС  
I 1. Кривокапић Ангелина
2. Миловић Слободанка
3. Симикић Маријана
II 1. Маџгаљ Ливија
2. Динуловић Јулијана
3. Марковић Ружица
III 1. Ристић Јасмина
2. Митрић Раденко
3. Сремачки Љубинка
IV 1. Шуваков Милосава
2. Бајагић Јелена
3. Полдрухи Татјана