Разредна настава – разредне старешине

Разред - одељење

Име и презиме наставника

1-1

Биљана Пејин

1-2

Раденко Митрић

1-3

Љубинка Сремачки

2-1

Милосава Шуваков

2-2

Јелена Бајагић

2-3

Татјана Полдрухи

3-1

Ангелина Кривокапић

3-2

Слободанка Миловић

3-3

Маријана Симикић

3-4

Јасмина Ристић

4-1

Ливија Маџгаљ

4-2

Сузана Роћеновић

4-3

Јулијана Динуловић

4-4

Ружица Марковић

Продужени боравак

Маријана Човић