Ред.бр Презиме и име Предмет
1. Галовић Наталија Српски језик и књижевност
2. Маријана Жеребни Гајић 
3. Бојић Наташа
4. Спасић  Наталија 
5. Медојевић Данијела Енглески језик
6. Марјанац Јелена
7. Николић Дејана
8. Губић Јасмина
9. Перовић Марина
10. Тадић Јасмина Руски језик
11. Вујачић Галина
12. Крмпот Луна
13. Зечевић Наташа Историја
14. Хромиш Предраг
15. Коругић Михаило Географија
16. Радојчић Срђан
17. Дедеић Мира
18. Вуковић Мирослава Биологија
19. Ускоковић Ивана
20. Радановић Бранко Математика
21. Тијана Влаховић
22. Нинковић Соња
23. Обрадовић Јелена Физика
24. Биљна Дукић Наташа
25. Делибашић Магдалена Хемија
26. Лучић Милош Информатика и рачунарство
27. Бјелац Марјан
28. Димитров Александра Техника и технологија
29. Поповић Никола
30. Радивојков Душица Музичка култура
31. Нада Штрбац Ликовна култура
32. Рахман Владимир Физичко и здравствено васпитање
33. Марко Делибашић
34. Недељко Стрибер
35. Мали Славица Русински језик
36. Тот Анита Мађарски језик
37. Николић Бојан Верска настава
38. Бесермињи Ксенија
39. Ђаконовић Ивана Грађанско васптање
40. Перовић Марина