Једнодневни излет за ученике трећег разреда 11.10.2019. год.