Ученички парламент

18. септембар 2022.

Чланови Ученичког парламента 2022/2023. год.

Разред/ Одељење Разредни старешина: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРВОГ ПРЕДСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДРУГОГ ПРЕДСТАВНИКА 7-1 Јасмина Тадић Пиварски Нина члан ШО и Тима за развојно планирање […]
13. септембар 2021.

Чланови Ученичког парламента 2021/2022. год.

Разред/ одељење Разредни старешина: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРВОГ ПРЕДСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДРУГОГ ПРЕДСТАВНИКА 7-1 Данијела Медојевић Никола Микић Вања Луковић 7-2 Душица Радивојков Милена Ковачев […]
13. септембар 2021.

План рада ученичког парламента

ЦИЉ: ПОДСТИЦАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ, КРЕАТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: ШКОЛСКА 2021/2022.г. МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ септембар -припрема свих активности -избор чланова Ученичког парламента -избор председника, заменика председника и […]