Два трећа места за младе биологе Данила и Милорада на окружном такмичењу