Два трећа места за младе биологе Данила и Милорада на окружном такмичењу

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 
22. април 2023.
Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023
11. мај 2023.