Успешно одржана обука „Евакуација“ за све ученике и запослене у школи