Врбас од Покрајине добио средства за уређење прилаза школи „Светозар Милетић“