Обавештење о начину рада у периоду од 17.11.2020. год.