Упис у средњу школу “Петро Кузмјак“ Руски Крстур

Презентација СТШ “Михајло Пупин“ Кула
6. мај 2020.
Презентација Гимназије “Жарко Зрењанин“ Врбас
6. мај 2020.