Уређење школе током зимског распуста

Календар такмичења и смотри
12. јануара 2020.
Обележавање школске славе Свети Сава
24. јануара 2020.