Уређење школе током зимског распуста

Календар такмичења и смотри
12. јануар 2020.
Обележавање школске славе Свети Сава
24. јануар 2020.