Монтиран нови поклопац за резервоар мазута

Акција сакупљања папира, неважећих уџбеника и старе хартије
20. новембар 2019.
Станко Зечевић у лексикону стваралаца
21. новембар 2019.