Кречење и фарбање школе
21. август 2019.
Пројекат „2000 дигиталних учионица“
22. август 2019.