Захвалница за учешће на 10-ој ускршњој радионици
8. април 2019.
Захвалница за учешће на међуокружном такмичењу из русинског језика
10. април 2019.