Завршна радионица Црвеног крста о превенцији трговине људима у ОШ Светозар Милетић