Четвртаци на екскурзији у Сирогојну 10.04.2019. год.