1. Косић Снежана педагошкиња
2. Јаничић Вања психолошкиња
3. Милановић Драгана библиотекарка