Распореди и календар

У складу са Стручним упутсвом у циљу спречавања инфекције изазване вирусом COVID 19, школа ради у две смене – малој и великој. Мала смена користи основни модел, и чине је ученици од 1. до 4. разреда који увек иду пре подне, подељени у две групе – А и Б.

Велика смена користи комбиновани модел, а чине је ђаци од 5. до 8. разреда подељени у две групе, од којих на наставу једна иде понедељком, средом и петком, а друга уторком и четвртком. Групе се смењују на недељном нивоу.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину
Распоред часова – велика смена
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину