Пројекат „2000 дигиталних учионица“ 22.08.2019. год.