Прослава последњег наставног дана осмака 31.05.2019. год.