Екскурзија у Јагодину, Деспотовац 19.05.2019. год.