Част ми је да будем на челу највеће школе у општини Врбас, чији сам и био ђак.

У нашој школи негују се знање, идентитет, солидарност и одговорност.

Школа коју представљам, отворена је за свакога уз пријатељско и конструктивно деловање на релацији ученик-наставник-директор. Сваки запослени и ученик јединствено су и поштовано биће, а школа је мост између породице и друштва као целине.

Пратећи модерне тенденције и друштвени углед, ауторитет и моћ које појединцу даје образовање, и у будућности ћемо чувати висок квалитет образовања и васпитања.

Освојити поштовање интелигентних људи и наклоност деце, оставити свет бољим и знати да је бар један живот лакше дисао зато што сте ви живели – то значи успети.