1.Туровић Вуковић Милка дипл. правник - секретар установе
2.Сабадош Наташадипл. економиста - шеф рачуноводства
3.Вагић  Душанадминистративно-финансијски радник